Ο...μειωμένος
Κοινωνική Σάτιρα

Όση σάτιρα έχω γράψει κι αν σου γράψω κι άλλη τόση,
να το ξέρεις πως δεν έχει το σκοπό να σε μειώσει,
αλλά θέλει ν' αποδείξει καθαρά και δίχως μένος
πόσο είσαι για τους άλλους από χρόνια...μειωμένος!