Το Τρελάδικο
Λυρικά

Επικίνδυνα το πνεύμα πλοηγώ
μες στη θάλασσα της τρέλας ως τα μπούνια,
απ’ την ξένη ζουρλαμάρα να πνιγώ,
όπως πνίγηκαν της Βίβλου τα γουρούνια!

Κι αν τα φρένα έχω σώα να σταθώ
στο ντουνιά των παραφρόνων ή προκάνω
γνωστικός απ’ τους τρελούς να…τρελαθώ
ή τρελούς, ως γνωστικός, ν’…αποτρελάνω!