Το τίποτα
Αυτοσαρκασμοί

Έμαθα σε δυο χρόνια να μιλώ
και πέρασαν εξήντα τόσοι χρόνοι,
λες κι είχα κάποιο κάλο στο μυαλό,
τίποτα να μη λέω το… κωθώνι!