Γνώση
Φιλοσοφικά

Όπου πηγαίνεις και γυρίζεις,
μες στη ζωή για να μην κλαις,
μη λες τα πάντα που γνωρίζεις,
γνώριζε πάντα όσα λες!