Γνώσεων πληθύς
Φιλοσοφικά

Ό,τι μες τη ζωή κι αν κάνεις,
να ξέρεις πως ποτέ δε χάνεις,
αφού ή κερδίζεις ή πληθαίνεις
τις γνώσεις σου μ’ όσα…μαθαίνεις!