Ανθρώπινη μοίρα
Φιλοσοφικά

Στον κόσμο έφερα παιδί,
αλλά πολύ τρομάζω,
που με τη γέννα δηλαδή....
θανή προετοιμάζω!