Ανθρωπιά
Φιλοσοφικά

Απ’ όποιας κι αν το δεις σκοπιάς
κι ας είσαι σπουδασμένος,
χωρίς πτυχίο ανθρωπιάς
δεν είσαι… μορφωμένος!